De dievenwagen  

 

   
     Jongens kom kijken, de wagen staat voor
     De dieven worden weggereden
     Dan zie je de stumpers, hun handen geboeid
     Die soms niet het ergste deden
     Soms is het een jongen, lang werkeloos
     Die 't deed daar hij niets kon verdienen
     Vaak zie je de moeders aan het station
     Die stil in een koekje staan te grienen
    
   

Refrein:    

 
Lach nooit, als je die wagen ziet staan
Je kunt hen gerust wel betreuren
Denk maar alleen: wat hij heeft gedaan
Kan morgen mij ook gebeuren
   
     Wat is het niet wreed als je loopt langs de straat
     En overal zie je die weelde
     Dan loop je te denken - hoe mooi rijk te zijn
     Wat arm zijn wij dan toch, misdeelde
     En als soms je kinderen vragen om brood
     Je kunt hun ook dat niet eens geven
     Dan steel je maar - want 't is voor je kind
     Dat heeft toch het recht om te leven
   

Refrein :    : 

 
  Lach nooit, als je die wagen ziet staan
Je kunt hen gerust wel betreuren
Denk maar alleen: wat hij heeft gedaan
Kan morgen mij ook gebeuren
   
     't is altijd geen dief die de wagen ingaat
     En da's natuurlijk weer het mooie
     Het zijn soms die jongens die geen dienst willen doen
     En die ze de nor maar ingooien
     Maar hij die vermoordt - en geld heeft, zo'n ploert
     Hem wordt steeds die schande vermeden
     Hij wordt echter niet met die wagen vervoerd
     Maar in zij eigen auto gereden

   

 
   

Refrein:       

   
  Lach nooit, als je die wagen ziet staan
Je kunt hen gerust wel betreuren
Denk maar alleen: wat hij heeft gedaan
Kan morgen mij ook gebeuren
 

 

 

  < Inhoud der smartlappen >

 

< de vrolijke koster>