Repetitie-avonden

 

2020

donderdag 2 januari
donderdag 16 januari
donderdag 30 januari
donderdag 13 februari
donderdag 27 februari
 
 
 
 
 
donderdag 4 juni
donderdag 18 juni
donderdag 2 juli
donderdag 27 augustus
donderdag 10 september
donderdag 24 september
donderdag 8 oktober
donderdag 22 oktober
donderdag 5 november
donderdag 19 november
donderdag 3 december
donderdag 17 december
 
 

Aanwezig: om 20.10 uur, aanvang: 20.25 uur

(wijzigingen voorbehouden)

Om de stemmen los te maken, wordt begonnen met een nummer dat het koor al kent en gemakkelijk zingt.

Daarna wordt er elke repetitie een nieuw nummer ingestudeerd of een nog niet goed lopend nummer herhaald totdat iedereen het naar behoren kent.
Uiteraard wordt na ongeveer een uur een pauze ingelast want van zingen krijgen de leden een droge keel en deze moet dus gesmeerd worden.

Tegen 21.45 uur kan iedereen er weer tegen aan en wordt het repeteren voortgezet tot 22.30 uur.
Als het repeteren voorbij is vangt de bekende derde helft aan. 
Wat nazingen of de kelen nog eens uitgebreid smeren aan de bar bij koorlid Gerard.

 


 Tegen 23.00 uur gaan de meeste leden huiswaarts behalve enkele  "die hards" die van geen ophouden weten en met gemak het middernachtelijk uur halen.

 

                          

 

 

Op de repetitieavonden zijn gemiddeld 50 55 leden aanwezig.
Dit zegt iets over de gemotiveerdheid en de gezelligheid van deze avonden.
Normaal gesproken wordt ieder 14 dagen gerepeteerd.
Staat echter een speciaal optreden voor de deur, dan vinden er extra repetities plaats waar geen enkel koorlid moeite mee heeft.