Repetitie-avonden

 

2024

 

donderdag   4 januari
nieuwjaarsreceptie
donderdag   11 januari
donderdag   25 januari
donderdag   8 februari
donderdag   22 februari
donderdag   7 maart
donderdag   21 maart
donderdag   4 april
donderdag   18 april
donderdag   2 mei
donderdag  16 mei
donderdag   30 mei
donderdag 13 juni
donderdag 27 juni
laatste avond      verrassing
Eventuele wijzigingen voorbehouden

 

 
 

 Aanvang: 20.00 uur

(wijzigingen voorbehouden)

Om de stemmen los te maken, wordt begonnen met een nummer dat het koor al kent en gemakkelijk zingt.

Daarna wordt er elke repetitie een nieuw nummer ingestudeerd of een nog niet goed lopend nummer herhaald totdat iedereen het naar behoren kent.
Uiteraard wordt na ongeveer een uur een pauze ingelast want van zingen krijgen de leden een droge keel en deze moet dus gesmeerd worden.

Daarna kan iedereen er weer tegen aan en wordt het repeteren voortgezet tot 22.00 uur.
Als het repeteren voorbij is vangt de bekende derde helft aan. 
Wat nazingen of de kelen nog eens uitgebreid smeren aan de bar bij koorlid Gerard.

 


 Tegen 23.00 uur gaan de meeste leden huiswaarts behalve enkele  "die hards" die van geen ophouden weten en met gemak het middernachtelijk uur halen.

 

                          

 

 

Op de repetitieavonden zijn gemiddeld 40 45 leden aanwezig.
Dit zegt iets over de gemotiveerdheid en de gezelligheid van deze avonden.
Normaal gesproken wordt ieder 14 dagen gerepeteerd.
Staat echter een speciaal optreden voor de deur, dan vinden er extra repetities plaats waar geen enkel koorlid moeite mee heeft.